Monique Beck
BIA is een eenvoudige impedantiemeting voor het meten van de lichaamssamenstelling en is gebaseerd op de elektrische geleiding van een wisselstroom door het lichaam, en de weerstand daarvan.
Weefsels met veel water en elektrolyten, zoals bloed en spieren, geleiden goed. Vetmassa, lucht of bot daarentegen geleiden nauwelijks stroom. Dus hoe groter de vetvrije massa, des te groter het geleidingsvermogen van het lichaam.
Aan de hand van deze test kan men vaststellen of er sprake is van overgewicht, ondervoeding, spiermassaverlies of eventueel verhoogd vasthouden van vocht.
Bij deze mensen is gewicht een slechte parameter om de spiermassa te evalueren.
De medisch ondersteunde Bio-elektrische Impedantie Analyse maakt een uitgebreide analyse van uw lichaamssamenstelling.
Deze geeft informatie over gewicht, vetpercentage, vet rond de organen, vochtgehalte en spiermassa. Daarnaast meet dit toestel je ruststofwisseling en bepaalt hij je metabolische leeftijd.