Bij een eerste consult ontvang je een email met een digitale vragenlijst die ik vooraf grondig bekijk.
Tijdens de intake bespreken we jouw voedingsplan en welke functionele test zoals een stoelgangonderzoek, neurotransmittertest of voedingsprofiel er eventueel nog aangewezen is.
We bekijken de bredere kijk op vertering en optimaliseren jouw voedingsplan.

Tijdens deze intake plannen we een vervolgafspraak na 4 weken.
Zo heb je de nodige tijd om een eventuele test uit te voeren. In dit tweede consult bespreken we de laboresultaten
en optimaliseren we verder het voedingsplan en de eventuele suppletie.

Nadien is er nog 1x om de 4 of 8 weken een kort opvolgconsult om het nodige op te volgen en jou de verdere tools aan te reiken.

Tarieven

Eerste consult (60-75 minuten) – 85 €

Opvolgconsult (40 minuten) – 50 €
In een opvolgconsult wordt 1 testresultaat besproken.
Indien het nodig is om een extra testresultaat te bespreken, wordt er meer tijd uitgetrokken en is er een meerprijs per test van 30 €

ResetPlus® basiskuur – 355€

ResetPlus® by EnVie Traject – 595€ + testen